Πακέτα

Bridal Diary

Bronze
Πρόσβαση στο blog
Πρόσβαση σε προσφορές
2 συναντήσεις μέσω skype
προσφορές blog
προσφορές newsletter
Δυνατότητα αναβάθμισης
50,00€
Βασικός οδηγός οργάνωσης γάμου
Silver
Πρόσβαση στο blog
Πρόσβαση σε προσφορές
Πλήρης οδηγός οργάνωσης γάμου
Εκπτώσεις σε επιλεγμένους επαγγελματίες
Επικοινωνία μέσω e-mail κάθε 15 μέρες
Επικοινωνία μέσω skype 1 πρίν το γάμο
Πλήρης οδηγός
Εκπτώσεις σε επιλεγμένους επαγγελματίες
Επικοινωνία μέσω e-mail
Δυνατότητα αναβάθμισης
90,00€
Πλήρης οδηγός οργάνωσης γάμου
Golden
Πρόσβαση στο blog
Πρόσβαση σε προσφορές
Πλήρης οδηγός οργάνωσης γάμου
Εκπτώσεις σε επιλ. επαγγελματίες
Personal Reminder
Επικοινωνία μέσω e-mail 1 / εβδομάδα
Επικοινωνία μέσω skype 1 / μήνα
Πλήρης οδηγός οργάνωσης γάμου
Εκπτώσεις σε επιλεγμένους επαγγελματίες
Επικοινωνία E-mail & Skype
Personal reminder
Δυνατότητα αναβάθμισης
250,00€
Πλήρης οδηγός οργάνωσης γάμου
Platinum
Οργάνωση όλου του γάμου σου από έμας
Πρόσβαση στο blog
Πρόσβαση σε προσφορές
Πρόσβαση στα videos
Πλήρης οδηγός οργάνωσης γάμου
Απεριόριστη Επικοινωνία μέσω e-mail
Απεριόριστες συναντήσεις
Οργάνωση όλου του γάμου σου
Πλήρης οδηγός οργάνωσης γάμου
Εκπτώσεις σε επιλεγμένους επαγγελματίες
Απεριόριστη Επικοινωνία
Personal reminder
Επικοινωνία για προσφορά
Οργάνωση όλου του γάμου σου